AGENSI PELAKSANA Tajuk Tender  Tarikh Tender Kontraktor Harga Kontrak (RM) Tempoh Siap Tarikh Mula Tarikh Siap
Dikeluar Tutup
JKR Pembinaan Jalan Kuala Lunmagar Bongawan, Papar 22.07.09 08.10.09 Bagus Guna Sdn Bhd 5,991,813.00 10 bulan 26.11.2009 25.09.2010
JKR Pembinaan Jalan ke Pusat Pembiakan dan Penyelidikan Kerbau dan Pusat pembangunan Payau, Telupid, Beluran 22.07.09 08.10.09 Serba Warisan Sdn Bhd 9,346,707.00 10 bulan 26.11.2009 25.09.2010
JKR Pembinaan Jalan ke Projek SAS (Small holder Assisted Scheme) di Kg Bilangau Darat, Pitas 22.07.09 08.10.09 KK Dinamik Sdn Bhd 6,827,551.50 12 bulan 26.11.2009 25.11.2010
JKR Pembinaan Jalan Bambangan-Sualog, Beluran 22.07.09 08.10.09 Jelata Raya Sdn Bhd 9,595,370.00 10 bulan 26.11.2009 25.09.2010
JKR Pembinaan Jalan ke Sapang Skim, Kunak 22.07.09 08.10.09 KR Vision Contractor 4,517,084.80 10 bulan 26.11.2009 25.09.2010