MESYUARAT PEMBUKAAN TENDER BAGI PROJEK KORIDOR PEMBANGUNAN SABAH (SDC) DIBAWAH JABATAN KERJA RAYA, SABAH
Tarikh 08hb October 2009
Masa 11:00 pagi
Tempat Bilik Mesyuarat,
Lot 1, Wisma SEDIA
Tajuk Tender    
i)

PEMBINAAN JALAN KE PROJEK SAS (SMALL HOLDER ASSISTED SCHEME) KG.BILANGAU DARAT, PITAS, SABAH (SDC)
JKR.JUB.600-1/1/337

ii) PEMBINAAN JALAN BAMBANGAN - SUALOG, BELURAN (SDC)
JKR.JUB.600-1/1/342
iii) PEMBINAAN JALAN KE PUSAT PEMBIAKAN DAN PENYELIDIKAN KERBAU DAN PUSAT PEMBANGUNAN PAYAU, TELUPID, BELURAN (SDC)
JKR.JUB.600-1/1/343
iv) PEMBINAAN JALAN KUALA LUMAGAR BONGAWAN, PAPAR (SDC)
JKR.JUB.600-1/1/345
v) PEMBINAAN JALAN KE SAPANG SKIM, KUNAK (SDC)
JKR..JUB.600-1/1/346
Tarikh Tutup Tender  08hb October 2009, jam 11.00 Pagi