MESYUARAT PEMBUKAAN TENDER BAGI PROJEK KORIDOR PEMBANGUNAN SABAH (SDC) DIBAWAH JABATAN KERJA RAYA, SABAH
Tarikh 10hb Mei 2010
Masa  
Tempat Bilik Mesyuarat,
Lot 1, Wisma SEDIA
Tajuk Tender    
i) PROJEK NAIKTARAF JALAN PANTAI - DELIMA, PITAS, SABAH
JKR.JUB.600-2/2/289.
Tarikh Tutup Tender 10hb Mei 2010