MESYUARAT PEMBUKAAN TENDER BAGI PROJEK KORIDOR PEMBANGUNAN SABAH (SDC) DIBAWAH JABATAN KERJA RAYA, SABAH
Tarikh 16hb Mac 2009
Masa  
Tempat Bilik Mesyuarat,
Lot 1, Wisma SEDIA
Tajuk Tender    
i) PEMBINAAN JALAN KIULU LONGKOU LAMA, TUARAN (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/320
ii) PEMBINAAN JALAN ANSIP FARM FERRY, KENINGAU (STESEN PEMBIAKAN TERNAKAN SEBRANG) (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/321
iii) PEMBINAAN JALAN KE STESEN PERIKANAN, BABAGON, PENAMPANG (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/322
iv) PEMBINAAN JALAN KE STESEN PEMYELIDIKAN PERTANIAN BUKIT QUOIN, TAWAU (SDC)
JKR.JUB.600-1/1/323
v) PEMBINAAN JALAN KE PUSAT PEMBIAKAN TERNAKAN TIMBANG MENGGARIS, KOTA BELUD (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/324
vi) PEMBINAAN JALAN TAMAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN (TPKM), NABAWAN, PENSIANGAN (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/325
vii) PEMBINAAN JALAN TERNAKAN SINARUT, RANAU (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/326
viii) PEMBINAAN JALAN KE PUSAT PEMBIAKAN TERNAKAN WARIO, KOTA BELUD (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/327
ix)

PEMBINAAN JALAN KE STESEN PEMBIAKAN TERNAKAN, TAWAU (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/328

x) PEMBINAAN JALAN KE LADANG TERNAKAN BONGAWAN, PAPAR (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/329
xi) PEMBINAAN JALAN KE LADANG PUSAT PEMBIAKAN KAMBING, LAHAD DATU (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/330
xii) PEMBINAAN JALAN KE STESEN MEKANISASI PADI BINAONG, KENINGAU (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/331
xiii) PEMBINAAN JALAN KE PUSAT PEMBIAKAN KAMBING, BONGAWAN, PAPAR (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/332
xiv) PEMBINAAN JALAN KG. BOKOK KITUAN KE KG. RAMAYAH, PENAMPANG (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/333
xv) PEMBINAAN JALAN KE PROJEK SAS (SMALL HOLDER ASSISTED SCHEME) DI KG. GALIUN, PITAS (SDC)
JUB.JKR.600-1/1/334
Tarikh Tutup Tender 16hb Mac 2009