MESYUARAT PEMBUKAAN TENDER BAGI PROJEK KORIDOR PEMBANGUNAN SABAH (SDC) DIBAWAH PEJABAT DAERAH PITAS
Tarikh 30  April 2010
Masa  
Tempat Bilik Mesyuarat,
Lot 1, Wisma SEDIA
Tajuk Tender    
i) MEMBINA JAMBATAN/LORONG KAKI 5’X400’ KE RUMAH-RUMAH PESISIR PANTAI DI KG. MEMPAKAD LAUT.
PDPTS(P)(S):02/2010
ii) MEMBINA JAMBATAN/LORONG KAKI 5’X400’ KE RUMAH-RUMAH PESISIR PANTAI DI KG. ROSOB.
PDPTS(P)(S):03/2010
i) MEMBINA JAMBATAN/LORONG KAKI 5’X400’ KE RUMAH-RUMAH PESISIR PANTAI DI KG. KANDIGA.
PDPTS(P)(S):04/2010
Tarikh Tutup Tender  30 April 2010, 9:30 pagi